Vị trí khu biệt thự

Đỉnh núi Cảnh Long - Vĩnh Nguyên - Tp. Nha Trang

Bộ phận đặt phòng Nha Trang

45B Vân Đồn, p. Phước Hòa, TP.Nha Trang